Zdroje

Pozrite si databázu zdrojov o FASD

Zdroje

DOMÁCE

ZAHRANIČNÉ

Prevencia FASD na Slovensku

Publikácia a online aplikácia. Registrujte sa tu.

kniha

Ako zachytiť dieťa s FASD v rannej starostlivosti

Publikácia a online aplikácia. Registrujte sa tu.

kniha

Ako integrovať žiaka s FASD

Publikácia a online aplikácia. Registrujte sa tu.

kniha

Terapia dieťa s FASD na Slovensku

Publikácia a online aplikácia. Registrujte sa tu.

kniha