Pedagogická prax on-line

Hľadáme ju, dá sa to. Inšpirujte sa!

VIDEÁ

 

Sekcia bude obsahovať metodické usmernenia ako integrovať dieťa a žiaka s FAS a FASD v bežnej materskej, základnej a strednej škole.

Taktiež pre Vás pripravujeme podrobnú publikáciu k vypracovaniu Individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu a Individuálneho akčného plánu dieťaťa a žiaka s FAS a FASD.