Zdroje

Pozrite si databázu zdrojov o FASD

Zdroje

VZDELÁVACÍ PROGRAM S UNIVERSITY OF WASHINGTON

Ide oslovensko-americký tréning pre špecialistov/personál, ktorý prichádza do kontaktu s deťmi či žiakmi s FASD, prípadne pracuje s rodinami, kde je prítomné aktívne užívanie alkoholu. Tréning poskytuje základnú paradigmu pre lepšie porozumenie porúch spektra fetálneho alkoholového syndrómu a jeho vzdelávacích špecifík a dôsledkov.

Kurz je zložený z 2 častí.

Slovenská časť je zameraná na aktuálne východiská diagnostiky FASD a jej špecifiká na Slovensku. Časť je spoplatnená sumou 45 Eur na jedného účastníka, alebo 450 Eur na jeden multidisciplinárny tím do 10 osôb. Obsah vzdelávania je v roku 2019 zameraná na špecialistov a tímy v ranej starostlivosti a Centrách pre deti a rodiny. Pracovisko poskytuje nástroje a dlhodobú metodickú podporu nad praxou vyškoleným tímom a špecialistom. Viac o slovenskej časti nájdete tu: Materiály na stiahnutie.

Americká časť je tvorená certifikovaným e-learningovým kurzom Susan J. Astley, Ph.D. a jej klinickým tímom FAS DPN University of Washington na University of Washington v USA (viac o kurze nájdete tu: https://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/online-train.htm
Je poskytovaná University of Washington.

Obsah amerického kurzu (Astley, 2016) bol overený mnohými interdisciplinárnymi diagnostickými tímami v USA a Kanade už od roku 1997. Viac ako 900 profesionálov na celom svete absolvovalo kurz do roku 2016. Tento online kurz zahŕňa prípadové štúdie, animácie, praktické stretnutia a sebahodnotenie. Kurz je potrebné absolvovať do 4 mesiacov od registrácie účastníka. Tlmočenie kurzu je zabezpečené. Americká časť je po dohode s autorkou kurzu poskytovaná pre nami vybraných účastníkov zadarmo! Obe časti tvoria jeden tréningový celok.

Tréning pomôže účastníkom:

ÚČASTNÍK ZÍSKA DVA CERTIFIKÁTY: SLOVENSKÝ A AMERICKÝ!

Od účastníkov sa očakáva, že sa zúčastnia oboch častí a odprezentujú skúsenosti z praxe v rámci supervízneho sedenia. Ak máte záujem o registráciu, prihláste seba či Váš multidisciplinárny tím na adrese: mdtfasedu@ku.sk. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na olga.okalova@ku.sk, 0915 930 835.

Aktuálne kurzy

FASD 01
pre UPSVaR – oddelenia sociálnoprávnej ochrany

Začiatok – priebežne počas roka
Koniec - december 2019
Materiály na stiahnutie.

FASD 02
pre Centrá pre deti a rodiny

Začiatok – priebežne počas roka
Koniec - december 2019
Materiály na stiahnutie.

FASD 03
pre Centrá včasnej intervencie

Začiatok – priebežne počas roka
Koniec - december 2019
Materiály na stiahnutie.

Upozornenie:
Našim cieľom je preškoliť v každom samosprávnom kraji minimálne 4 multidisciplinárne tímy zo včasnej intervencie a sociálnoprávnej ochrany.

Na zabezpečenie spravodlivého prístupu ku kurzu budeme uprednostňovať výber špecialistov/tímov za jednotlivé kraje, ktorí môžu neskôr spoločne vytvoriť krajský multidisciplinárny tím. Ich výber bude prebiehať úvodným pohovorom.