Zdroje

Pozrite si databázu zdrojov o FASD

Zdroje

VZDELÁVACÍ PROGRAM S UNIVERSITY OF WASHINGTON

Ide oslovensko-americký tréning pre špecialistov/personál, ktorý prichádza do kontaktu s deťmi či žiakmi s FASD, prípadne pracuje s rodinami, kde je prítomné aktívne užívanie alkoholu. Tréning poskytuje základnú paradigmu pre lepšie porozumenie porúch spektra fetálneho alkoholového syndrómu a jeho vzdelávacích špecifík a dôsledkov.

Kurz je zložený z 2 častí.

Slovenská časť je zameraná na aktuálne východiská diagnostiky FASD a jej úskalia na Slovensku. Je prednášaná multidisciplinárnym tímom Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS v rozsahu 8 hodín/1 deň. Časť je spoplatnená sumou 45 Eur na jedného účastníka. Minimálny počet účastníkov je 15.

Americká časť je tvorená certifikovaným e-learningovým kurzom Susan J. Astley, Ph.D. a jej klinickým tímom FAS DPN University of Washington na University of Washington v USA (viac o kurze nájdete tu: https://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/online-train.htm

Obsah amerického kurzu (Astley, 2016) bol overený mnohými interdisciplinárnymi diagnostickými tímami v USA a Kanade už od roku 1997. Viac ako 900 profesionálov na celom svete absolvovalo kurz do roku 2016. Tento online kurz zahŕňa prípadové štúdie, animácie, praktické stretnutia a sebahodnotenie. Kurz je potrebné absolvovať do 4 mesiacov od registrácie účastníka. Tlmočenie kurzu je zabezpečené. Americká časť je po dohode s autorkou kurzu poskytovaná pre nami vybraných účastníkov (pre každý samosprávny kraj ide o 4 účastníkov) zadarmo! Obe časti tvoria jeden tréningový celok.

Tréning pomôže účastníkom:

ÚČASTNÍK ZÍSKA DVA CERTIFIKÁTY: SLOVENSKÝ A AMERICKÝ!

Od účastníkov sa očakáva, že sa zúčastnia oboch častí a odprezentujú zadané úlohy v rámci záverečného kolokvia. Ak máte záujem o registráciu, prihláste sa na adrese: zuzana.gejdosova@ku.sk. Ak chcete registrovať váš multidisciplinárny tím, obráťte sa na olga.okalova@ku.sk, 0915 930 835.

Aktuálne kurzy

FASD 01
Začiatok - október 2018
Koniec - december 2018

Upozornenie:
Našim cieľom je preškoliť v každom samosprávnom kraji minimálne 4 špecialistov z rôznych pomáhajúcich profesií.

Na zabezpečenie spravodlivého prístupu ku kurzu budeme uprednostňovať výber špecialistov/tímov za jednotlivé kraje, ktorí môžu neskôr spoločne vytvoriť krajský multidisciplinárny tím. Ich výber bude prebiehať úvodným pohovorom.