Spoločné výskumné projekty

Podpora na zavádzanie a zdokonaľovanie inkluzívnej výučby

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS v spolupráci s Inštitútom dialogických praxí, v rámci projektu pod názvom „FASD v dialógu“, koordinuje 8 krajských koordinátorov, ktorí poskytujú metodické vedenie a podporu pri tvorbe a realizácii akčných plánov a komunitných či lokálnych aktivít pre osoby s FASD (školy, krízové centrá, detské domovy, diagnostické centrá a pod.).

Taktiež zlepšujú komunikáciu pri realizácii kooperatívneho výskumného projektu, do ktorého sú zapojení kandidáti na pedagógov (predovšetkým študenti pedagogických fakúlt), aktívni pedagógovia (sociálni, liečební a špeciálni pedagógovia), odborní zamestnanci poradní (psychológovia, logopédi, fyzioterapeuti a iní), zamestnanci pracujúci v sociálnych službách a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany, ako aj zamestnanci iných dotknutých profesií pracujúcich s osobami s FASD (napr. zamestnanci justície a pod.) Do spoločných projektových a výskumných aktivít sa vťahujú aj rodičia a špecialisti na komunikáciu, aby preskúmali a pomohli hľadať spôsoby zlepšenia celokomunitných inkluzívnych postupov pre osoby s FASD. 

Pre roky 2018 – 2020 sa aktivity projektu orientujú prevažne na školské prostredie osoby s FASD. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na svojho  krajského koordinátora alebo kontaktujte Zuzana Gejdošovú (zuzana.gejdosova@ku.sk)  a Lenku Martinkovičovú (martinkovic.lenka@gmail.com).


Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS

Ako sa zapojiť do KAMPANE 2018 a projektu "FASD v dialógu"

Kontaktujte svojho krajského koordinátora tu.
Registrujte sa tu.

Ďalšie informácie o KAMPANI 2018 a projekte

Pre informácie nás kontaktujte na adrese  zuzana.gejdosova@ku.sk 

Prevencia FASD na Slovensku

Publikácia a online aplikácia. Registrujte sa tu.

kniha

Ako zachytiť dieťa s FASD v ranej starostlivosti

Publikácia a online aplikácia. Registrujte sa tu.

kniha

Ako integrovať žiaka s FASD

Publikácia a online aplikácia. Registrujte sa tu.

kniha

Terapia dieťa s FASD na Slovensku

Publikácia a online aplikácia. Registrujte sa tu.

kniha