Spoločné výskumné projekty

Podpora na zavádzanie a zdokonaľovanie inkluzívnej praxe

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS koordinuje napĺňanie stratégie spracovanej do dokumentu „Východiská Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS pre národnú stratégiu multidisciplinárnej pomoci rodine s FASD, Strategický plán 2018 – 2028, I. ČASŤ, Slovakia Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) Strategic Plan 2018 ‒ 2028“. Pracovisko poskytuje metodické vedenie a podporu pri tvorbe a realizácii akčných plánov a komunitných, či lokálnych aktivít pre osoby s FASD.

Taktiež zlepšuje komunikáciu pri realizácii kooperatívneho výskumného projektu, do ktorého sú zapojení kandidáti na pedagógov (predovšetkým študenti pedagogických fakúlt), aktívni pedagógovia (sociálni, liečební a špeciálni pedagógovia), odborní zamestnanci poradní (psychológovia, logopédi, fyzioterapeuti a iní), zamestnanci pracujúci v sociálnych službách a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany, ako aj zamestnanci iných dotknutých profesií pracujúcich s osobami s FASD (napr. zamestnanci justície a pod.) Do spoločných projektových a výskumných aktivít sa vťahujú aj rodičia a špecialisti na komunikáciu, aby preskúmali a pomohli hľadať spôsoby zlepšenia celokomunitných inkluzívnych postupov pre osoby s FASD.  

Pre roky 2018 – 2028 sa aktivity projektu orientujú prevažne na rané a sociálnoprávne prostredie osoby s FASD. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na svojho  krajského koordinátora alebo nás kontaktujte.


Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS

Ako sa zapojiť do STRATÉGIE 2018 – 2028 a projektov pracoviska

Kontaktujte svojho krajského koordinátora, alebo nás na mdtfasedu@gmail.com.

Ďalšie informácie o STRATÉGII 2018 – 2028 a projektoch pracoviska

Pre informácie nás kontaktujte na adrese mdtfasedu@gmail.com.

Prevencia FASD na Slovensku

Publikácia a online aplikácia. Registrujte sa tu.

kniha

Ako zachytiť dieťa s FASD v ranej starostlivosti

Publikácia a online aplikácia. Registrujte sa tu.

kniha

Ako integrovať žiaka s FASD

Publikácia a online aplikácia. Registrujte sa tu.

kniha

Terapia dieťa s FASD na Slovensku

Publikácia a online aplikácia. Registrujte sa tu.

kniha