Zdroje

Pozrite si databázu zdrojov o FASD

Zdroje

Sekcia bude obsahovať metodické usmernenia ako integrovať dieťa a žiaka s FAS a FASD v bežnej materskej, základnej a strednej škole.

Taktiež pre Vás pripravujeme podrobnú publikáciu k vypracovaniu Individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu a Individuálneho akčného plánu dieťaťa a žiaka s FAS a FASD.