VÝCHODISKÁ PRE NÁRODNÚ STRATÉGIU MULTIDISCIPLINÁRNEJ POMOCI : STRATEGICKÝ PLÁN 2018 – 2028

Strategický plán je určený na synchronizovanú podporu iniciačných a advokátskych skupín, inštitúcií, ich multidisciplinárnych tímov či jednotlivcov, ktorých zámerom je vytvárať odbornú i laickú podporu ochrany, terapie, intervencie a prevencie FASD v SR.

Tento strategický dokument iniciovalo pracovisko Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS s partnermi v rámci projektu FASD V DIALÓGU – multidisciplinárna pomoc rodine s FASD.


Strategický plán Slovakia Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) Strategic Plan 2018 ‒ 2028 je výsledkom tímovej práce krajských a národných koordinátorov a spolupracovníkov od júna do decembra 2018. Stratégia je zacielená na prevenciu a synchronizovanú podporu rodinám s FASD. Je výzvou na spustenie verejného dialógu ochrany, spolupráce v reflexiách celej slovenskej spoločnosti. Dokument je otvorený pre nové procesy plánovania. Pozývame všetkých, ktorí chcú spoločne s nami plánovať, realizovať a monitorovať zmeny do pracovných skupín. Ak máte chuť pripojiť sa k nám, kontaktujte nás na olga.okalova@ku.sk.

STRATEGICKÝ PLÁN 2018 – 2028
Cieľom aktivít v roku 2018 bolo integrovať kampaň do stabilného portfólia osvetových činností na krajskej úrovni a to sieťovaním odborníkov i laikov k téme FASD za pomoci krajských koordinátorov.Ďakujeme všetkým respondentom, koordinátorom, partnerom a ďalším spolupracovníkom, ktorí boli a sú súčasťou kampane.