fff

Registrujte sa na školenie

Registrácia pre naše vzdelávacie programy Ponúkame zápis do slovensko-amerického vzdelávacieho programu od 1.8.2018 – 30.9.2018
Observačná prax pre študentov a stážistov, registrujte sa tu.

Teachables

virtuálna hospitácia


Preskúmať

Nástroje pre odborníkov

Čo je to FASD ?
FASD je často označované ako neviditeľné postihnutie. 

Čo chcú žiaci s FASD, aby ich učitelia vedeli
Čo chcú rodičia, aby učitelia vedeli o ich deťoch
Čo potrebujú vedieť pedagógovia v škole
Čo potrebujú vedieť odborní zamestnanci v poradniach

Vitajte v Centre diagnostiky, terapie a prevencie FAS, pracoviska pre poruchy fetálneho alkoholového spektra.

Stránka vznikla v rámci výskumných projektov Transfer a aplikácia edukačných stratégií k integrácii žiakov s FASD; FAScinujúce deti - projekt inovácií v inkluzívnom vzdelávaní žiakov materských a základných škôl; Neuropsychologická diagnostika a dialogická inklúzia žiakov so ŠVVP vo vybraných materských a základných školách a kooperatívneho projektu "FASD v dialógu", zameraného na manažment zmeny pri inkluzívnom začlenení osôb s FASD. Všetky projekty boli a sú realizované aj v rámci kampane 9 mesiacov 0 promile 2016 – 2018.

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS je vedecko-výskumné pracovisko katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Katolíckej univerzity v  Ružomberku, ktorého hlavným poslaním je zvýšiť kompetenčnú kapacitu pedagógov a odborných zamestnancov školských poradenských zariadení na uspokojenie vzdelávacích potrieb detí a žiakov s poruchami fetálneho alkoholového spektra, prostredníctvom centralizovania úspešnej praxe, ktorá prináša nielen integračný ale predovšetkým inkluzívny prospech všetkým žiakom.

Naša webová stránka poskytuje vzdelávacie zdroje, ako napríklad: 

- Videá
- Publikácie
- Konferencie a podujatia
- Dokumenty na priamu edukačnú prax

a zoznam našich partnerov na národnej úrovni, pracujúcich v oblasti FASD.