fff

Registrujte sa na školenie

Registrácia pre naše vzdelávacie programy Ponúkame zápis do slovensko-amerického vzdelávacieho programu od 1. 1. – 30. 11. 2019
Observačná prax pre študentov a stážistov, registrujte sa tu.

Teachables

virtuálna hospitácia a absolventské práce


Preskúmať

STRATÉGIA 2028

metodiky a konferencie

Čo je to FASD ?
FASD je často označované ako neviditeľné postihnutie. 
ODPOVEDE NA OTÁZKY:
Čo chcú deti s FASD, aby ich okolie vedelo
Čo chcú rodičia, aby odborníci vedeli o ich deťoch
Čo potrebujú vedieť pedagógovia v škole
Čo potrebujú vedieť odborní zamestnanci vo včasnej intervencii a sociálnoprávnej ochrane
NÁJDETE TU

Vitajte v Centre diagnostiky, terapie a prevencie FAS, pracoviska pre poruchy fetálneho alkoholového spektra.

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS je vedecko-výskumné pracovisko katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Katolíckej univerzity v  Ružomberku, ktorého hlavným poslaním je zvýšiť kompetenčnú kapacitu pedagógov a odborných zamestnancov zariadení na uspokojenie sociálnych a vzdelávacích potrieb detí a rodín s poruchami fetálneho alkoholového spektra, prostredníctvom centralizovania úspešnej praxe, ktorá prináša nielen integračný, ale predovšetkým inkluzívny prospech všetkým.

Naša webová stránka poskytuje vzdelávacie zdroje, ako napríklad: 

- Videá
- Publikácie
- Konferencie a podujatia
- Dokumenty na priamu edukačnú prax

a zoznam našich partnerov na národnej úrovni, pracujúcich v oblasti FASD.